Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija poslovnih sistema


17
МАР
2020

Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije
Godina studija: treća
Semestar:         zimski
Broj časova: 2+2
Naziv predmeta: Organizacija poslovnih sistema
Predavanja: doc. dr Sanja Stanisavljev
Vežbe:  Mila Kavalić
Oblici rada: predavanja i vežbe