Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija i arhitektura računarskih sistema


01
МАР
2016

Преузимање материјала

У овој секцији студенти могу преузети материјале за савладавање наставног градива и припрему испита.

Испитна питања за усмени део испита

Испитна питања: ОАРС Питања за усмени део испита

Пример писменог дела испита - предиспитне обавезе


1. колоквијум: OARS-kol1

2. колквијум: OARS-kol2

Пример испита: OARS-ispit

Практикум за вежбе у рачунарској лабораторији

Практикум ОАРС 2016

13
ЈУН
2017

Материјал за лабораторијске вежбе

Библиотека: rs32tfzr

VC++ Пројекат: rs32projekat

Списак инструкција Intel 80x86: Инструкције

ЛабВ01 - Подаци и адресирање: oars.labv.01 - Podaci i adresiranje

ЛабВ02 - Аритметичке операције: oars.labv.02 - Aritmeticke operacije

ЛабВ03 - Логичке операције: oars.labv.03 - Logicke operacije

ЛабВ04 - Контрола тока: oars.labv.04 - Kontrola toka

ЛабВ05 - Низови: oars.labv.05 - Nizovi

ЛабВ06 - Стрингови - Задаци за самостални рад: OARS Zadaci za samostalni rad - stringovi