Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


20
ДЕЦ
2021

Grupe za kolokvijum

Kolege koje svoje ime ne pronalaze na spisku dolaze u terminu poslednje grupe.

Obratiti pažnju na kabinet i vreme!!!

Oblasti za kolokvijum

Poštovani,

Od januarskog ispitnog roka (zajedno sa januarskim ispitnom rokom) za kolokvijum dolaze u obzir sve oblasti iz materijala vežbi.
Skraćeno gradivo ( zbog izostanka asistenta) važi samo u terminu kolokvijuma.

predmetni asistent,

Velibor Premčevski 

21
ОКТ
2021

Kod predmeta Google classroom

Predavanja: https://classroom.google.com/c/MTUxNDc5NDEwMTI3?cjc=spg3t65 

Vežbe: https://classroom.google.com/c/MTU2MzcyNTI0MDI4?cjc=aqkf5ot 

Rok za slanje seminarskih radova 2022

Studenti koji žele da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije 7 (januarski rok - do 27.01.2021.) dana pre termina ispita, da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor

29
ЈУН
2021

Usmeni deo ispita JUL

Usmeni deo ispita održaće se u sredu 07.07.2021. U 08h.

Usmeni deo ispita - jun

Usmeni deo ispita održaće se 17.06. U 08:00

29
МАР
2021

Termin ispta APRILSKI ispitni rok

Ispit u aprilskom ispitnom roku biće održan 30.03.2021. kao što piše na prijavi ispita (postoji neslaganje u terminima u aplikaciji za prijavu ispita i excel dokumentu sa terminima ispita)

06
ФЕБ
2021

Usmeni deo ispita januarski rok

Nedelja 07.02.2021. U 10:00