Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


12
ЈАН
2020

Objavljen je raspored za 2 kolokvijum

Raspored za drugi kolokvijum nalazi se u sekciji rasporedi za kolokvijume.

12
ЈАН
2020

Termin drugog kolokvijuma

Drugo kolokvijum iz predmeta Operativni sistemi biće održan 13.01.2020. u terminima vezbi sa početkom od 12h Informacione tehnologije kao i za studente druge godine smera Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo.

Raspored po gurpama nalazi se u sekciji rasporedi za kolokvijume.

Predmetni asistent.
Premčevski Velibor

09
ЈАН
2020

Rok za slanje seminarskih radova Jaunar 2020

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 29.01.2020. godine u 09:00h da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 22.01.2020. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor