Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


11
ЈУЛ
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Septembarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Septembarskom ispitnom roku 27.08.2018. godine u 09:00h izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 13.08.2018. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Septembarskom ispitnom roku je 24.08.2018.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.


11
ЈУЛ
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Oktobarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Oktobarskom ispitnom roku 10.09.2018. godine u 09:00h izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 27.08.2018. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Oktobarskom ispitnom roku je 06.09.2018.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.