Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


08
ЈАН
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 22.01.2018. godine u 09:00h izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 10.01.2018. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Januarskom ispitnom roku je 18.01.2018.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Izmena 08.01.2017 : Rok za slanje seminarskih radova je produžen sa 08.01.2018 na 10.01.2018.