Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


29
АПР
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku 04.06.2018. godine u 09:00h izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 21.05.2018. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Junskom ispitnom roku je 31.05.2018.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.


29
АПР
2018

Rok za slanje seminarskih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku 25.06.2018. godine u 09:00h izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 11.06.2018. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Junskom ispitnom roku je 21.06.2018.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.