Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Nastavni sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Modeli i metode operacionih istraživanja. Matematički modeli i postupci njihovog razvoja. Optimizacija i matematičko programiranje.
Linearno programiranje. Grafička metoda. Metoda simpleks. Transportni problem. Nelinearno programiranje.
Dinamičko programiranje. Parametarsko programiranje. Kvadratno programiranje. Simulaciono modeliranje. Heurističko programiranje. Upravljanje zalihama.

Praktična nastava 

Modeliranje realnih problema primenom metoda Operacionih istraživanja, kao i korišćenjem određenih softvera (Mathcad, EXCEL, LINDO) simulacija različitih uslova, analiza rešenja i vrednovanje