Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


15
ДЕЦ
2019

Rezultati ispita

Rezultati kolokvijuma iz Operacionih istraživanja 9.12.2019.

 

Prezime i ime

Broj bodova

Todorivić Kristina

55

Vagić Bojan

90

Luka Pavićević

75

Topalović Miloš

60

Draksin David

55

Grgin Milan

55

Savić Todor

20

Dinović Katarina

60

Bilbija Nataša

100

Filip Radosav

75

Husta Martina

60

Bem David

30

Todorović Igor

55

Petrušić Marko

55

Aćimović Stefan

55

Bisak Leontina

95

Joksimović Nikola

55

Matić Aleksa

85

Tolmač Stefan

95

Bojan Dejan

55

Živanov Milica

65

Dobrilović Goran

65

Halai Norbert

30

Knežić Stefan

20

Čolović Danilo

95

Lacković Nikola

51

Ristić Viktor

61

Hrenjicki Jelena

20

Popov Marko

51

Caran Andrea

85

Gološin Svetlana

65

Glušac Anđela

55

Besedeš Ivan

61

Jovanovi Miloš

20

Kucorski Renata

25

Petrović Božica

75

Kurunci Nataša

30

Jovanov Petar

10

Haneman Divna

61

Barbulović Lazar

25

Rašković Miroslav

55

Sinđelić Aleksandra

90

Kanački Zorana

55

Zirojević Milorad

91

Kovačević Kristina

85

Ćopkov Ivana

95

Šeljmeši Dalibor

100

Mirić Dunja

61

Cvejin Slađana

75

Stavrić Aleksandra

75

Marković Damjan

5

Lazarević Stefan

10

Amižić Vuk

55

Srdić Dragan

55

Radišić Branislava

95

Savkov Ivan

75

Radojčin Milan

91

Pantelić Filip

51

Borovina Jovana

51

Mihajlović Lazar

20

Sekošan Sebastijan

55

Čukić Luka

5

Lukić Filip

5

Tošić Nikola

5

Markovć Aleksa

5

Bril Branislav

5

Levković Srđan

10

Nikola Nemanja

15

Erkić Đorđe

95

Koso Nemanja

5

Veljko Jovan

5

 

                                                                                   

 

 

 

Reultati kolokvijuma se mogu pogledati do sledeće srede, kada studenti mogu dobiti i sugestije za dalji rad.

Predmetni profesor

Dr Duško Letić