Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije, Inženjerski menadžment, Industrijsko inženjerstvo
Godina studija: druga, osnovne akademske studije
Semestar: III
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: Prof. dr Duško Letić dletic@trzr.uns.ac.rs
Asistent:  doc. dr Vesna Makitan vesna@tfzr.uns.ac.rs