Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Ocena znanja

Predispitne obaveze

Aktivnost u toku predavanja: 10 bodova,
Kolokvijum: 40 bodova,
Seminarski rad: 10 bodova.

Završni ispit

Pismeni deo ispita: 30 bodova,
Usmeni deo ispita: 10 bodova.