Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Ciljevi i zadaci nastavnog predmeta

Obrazovni cilj

Cilj je da studenti ovladaju određenim metodama Operacionih istraživanja i na taj način osposobe za modeliranje realnih problema i nalaženje njihovog optimalnog rešenja. Studenti su osposobljeni da koriste softvere za modeliranje realnih problema i na taj način brže dolaze do rešenja, lakše simuliraju različite uslove i prate njihov uticaj na rešenje.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Studenti osposobljeni da modeliraju realne problema iz prakse korišćenjem određenih metoda Operacionih istraživanja, kao i softvera za njihovo rešavanje.