Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Metode izvođenja nastave

Demonstracija, programirana nastava, monološke i dijaloške metode i metode praktičnog rada korišćenjem računara.

Predavanja su auditorna i održavaju se u amfiteatru i u računarskoj laboratoriji. Vežbe su takođe auditorne i održavaju se u računarskoj laboratoriji.

Raspored predavanja i vežbi je objavljen u Rasporedu časova na stranici Servisi.