Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Literatura

  1. Letić, D. i Jevtić, V. Studija slučajeva iz operacionih istraživanja: ekspozicije u Mathcad-u, Zrenjanin, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 2007.
  2. Letić, D. i Jevtić, V. Operaciona istraživanja: algoritmi i metode, ponovljeno izdanje, Zrenjanin, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, 2006.
  3. Letić, D. Operaciona istraživanja. Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 2001.
  4. Letić, D., Jevtić, V. i drugi. Primena softverskih alata u odabranim poglavljima iz Operacionih istraživanja i Racunarskog projektovanja. Zrenjanin: TF "Mihajlo Pupin", 1999.
  5. WINSTON, L. W. Operations Research Applications and Algorithms. Belmont, California: Duxbury Press by Wadsworth Publishing Company, 1994.