Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operaciona istraživanja


Ispitna pitanja

UVOD U OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
 
1.       Predmet operacionih istraživanja
2.       Matematicki modeli i njihovo modeliranje
3.       Osnovne vrste modela
4.       Metode postavljanja matematickog modela
5.       Karakteristike operacionih istraživanja
6.       Faze rešavanja problema
7.       Uvod u optimizaciju
8.       Predmeti optimizacije.
 
LINEARNO PROGRAMIRANJE
 
9.       Uvod u matematicko programiranje
10.   Linearno programiranje kao deo matematickog programiranja
11.   Oblikovanje modela linearnog programiranja
12.   Matricni oblik LP
13.   Tabelarni nacin prikazivanja modela LP
14.   Graficka metoda LP
15.   Karakteristike modela LP
16.   Uvodenje dopunskih promenljivih
17.   Model linearnog programiranja u matricnom obliku
18.   Rešavanje problema LP putem simplex metode
19.   LP u odredivanju optimalnog programa proizvodnje
20.   Dualni model linearnog programiranja.
 
TRANSPORTNI PROBLEM
 
21.   Uvod u transportni zadatak
22.   Opšti model transportnog problema
23.   Metode odredivanja bazno dopustivog rešenja
24.   Dijagonalna metoda - metoda “severozapadnog ugla”
25.   Metoda minimalnih cena u redovima
26.   Metoda minimalnih cena u kolonama
27.   Metoda minimalnih cena u matrici
28.   Odredivanje optimalnog rešenja transportnog zadatka
29.   Primena metode severozapadnog ugla u nalaženju pocetnog bazicnog rešenja
30.   Primena Mo-Di metode u nalaženju optimalnog rešenja
 
NELINEARNO PROGRAMIRANJE
DINAMIČKO PROGRAMIRANJE
HEURISTIČKO PROGRAMIRANJE
MASOVNO OPSLUŽIVANJE
SIMULACIONO MODELIRANJE
UPRAVLJANJE ZALIHAMA