Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine


03
ОКТ
2020

Osnovne informacije

Predmetni nastavnik: Doc.dr Višnja Mihajlović  

Predmetni asistent: Eleonora Terečik