Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Objektno orijentisano programiranje


Опште информације

Предметни професор: др Бранко Маркоски (markoni@uns.ac.rs)

Предметни асистент: Велибор Премчевски (velibor.premcevski@tfzr.rs)