Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Numerička matematika


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije 
Godina studija: druga
Semestar: III
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Momčilo Bjelica bjelica@tfzr.uns.ac.rs
Asistent:  doc. dr Vesna Jevtić vesna@tfzr.uns.ac.rs