Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Numerička matematika


Ciljevi i zadaci nastavnog predmeta

Cilj nastavnog predmeta je ovladavanje metodama Numeričke matematike, kao i načinima njihove primene.
 
Zadaci nastavnog predmeta su sticanje matematičkih znanja i matematičke kulture, kao osnove za uspešno izučavanje predmeta uže stručnog područja.