Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Numerička matematika


Ispitna pitanja

1. Relativne i apsolutne greške

2. Predstavljanje brojeva

3. Greška izracunavanja vrednosti funkcije

4. Opšti pojmovi o interpolaciji

5. Lagranžova interpolacija

6. Njutnova interpolacija

7. Splajn interpolacija

8. Metoda najmanjih kvadrata

9. Numericko diferenciranje

10. Primitivne kvadraturne formule

11. Njutn-Kotesove kvadraturne formule

12. Kvadraturne formule zatvorenog tipa

13. Kvadraturne formule otvorenog tipa

14. Kvadraturne formule Gausovog tipa

15. Lokalizacija rešenja jednacine

16. Opšti iterativni postupak za rešavanje jednacina

17. Greške i konvergencija opšteg iterativnog postupka za rešavanje jednacina

18. Njutnov iterativni postupak 

19. Postupak secice

20. Postupak polovljenja intervala

21. Gausov postupak eliminacije 

22. Greške Gausovog postupka eliminacije

23. Iterativni postupci za rešavanje sistema linearnih jednacina

24. Diferencijalne jednačine

25. Ojlerova metoda

26. Metode Runge-Kuta

27. Sistemi diferencijalnih jednačina