Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


09
СЕП
2019

Oktobarski ispitni rok

1. Pismeni deo ispita će se održati u petak 13.9.2019. godine u 9h u amfiteatru. Kolokvijum, odbrane i predaja (na CD-u ili DVD-u) Projektnih (seminarskih) radova kao i Domaćih zadataka će se realizovati u petak 13.9.2019. godine posle pismenog dela ispita u računarskoj laboratoriji 106.

2. Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 16.9.2019. godine u 15h u amfiteatru.

30
АВГ
2019

Septembarski ispitni rok

1. Pismeni deo ispita će se održati u ponedeljak 2.9.2019. godine u 15h u amfiteatru. Primer pismenog dela ispita možete preuzeti u sekciji Download: http://www.tfzr.uns.ac.rs/Predmet/mobilne-tehnologije-i-programiranje/download

2. Kolokvijum će se održati u sredu 4.9.2019. godine u 8h u računarskoj laboratoriji 106.

3. Odbrane i predaja (na CD-u ili DVD-u) Projektnih (seminarskih) radova kao i Domaćih zadataka će se realizovati u sredu 4.9.2019. godine od 10h u računarskoj laboratoriji 106.

3. Usmeni deo ispita će se održati u utorak 10.9.2019. godine u 14h u amfiteatru.