Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


14
ОКТ
2018

Repozitorijum predmeta je ažuriran

Repozitorijum predmeta je ažuriran. Dodata je MySQL skripta koja formira kompletnu bazu podataka i korisnički nalog koji su potrebni za formiranje RESTful servisa. Spomenuti servis će se razvijati tokom naredna dva bloka vežbi, biće formiran u PHP-u i shodno tome u direktorijum MTIPLab02 priložena su tri PDF fajla koja pokrivaju osnovu PHP jezika.

Navedene dokumente treba pregledati do početka prvog bloka vežbi ove nedelje, tj. do 19.10.2018. kada je isti po rasporedu časova planiran. Drugi blok vežbi će biti održan 26.10.2018. kada je isti po rasporedu časova planiran.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs