Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mobilne tehnologije i programiranje


22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Mobilne tehnologije i programiranje moraju najkasnije do 21.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Julskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 28.06.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 03.07.2019. a usmeni deo ispita je 05.07.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Mobilne tehnologije i programiranje moraju najkasnije do 07.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Junskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 14.06.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 18.06.2019. a usmeni deo ispita je 21.06.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

11
ЈАН
2019

Tabela sa rezultatima je ažurirana

Tabela sa rezultatima je ažurirana rezultatima drugog testa aktivnosti. Spomenuta tabela se nalazi na stranici Rezultati ispita, kolokvijuma i seminarskih radova u embedovanoj formi. Ukoliko student želi uvid u njegov rad i obrazložennje osvojenih bodova neka pošalje mail predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs radi ugovaranja termina konsultacija.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

27
ДЕЦ
2018

Promena termina drugog testa aktivnosti

Uz saglasnost studenata četvrte godine smera Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo drugi test aktivnosti pomera se na 11.01.2019. i biće realizovan u poslednjih 45 minuta vežbi koje su po važećem rasporedu časova zakazane za navedeni datum. Gradivo drugog testa aktivnosti pokriva vežbe MTIPLab05, MTIPLab06, MTIPLab07, MTIPLab08 i MTIPLab09.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

25
ДЕЦ
2018

Privremeno pomerarnje nastave iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje

Zbog početka novogodišnjih praznika, na zahtev studenata četvrte godine smera Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo (zahtev je, kao predstavnik smera, uputio Stefan Tomić SI 01/15) predavanja, vežbe i test aktivnosti koji su zakazani za petak 28.12.2018. pomeraju se dan ranije na četvrtak 27.12.2018. Predavanja počinju u 10:00h, zatim slede vežbe i planirani tekst aktivnosti koji će se realizovati u poslednjih 45 minuta vežbi. Kao i do sada, spomenute aktivnosti će biti realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

Dalja nastava iz navedenog predmeta će se odvijati po važećem rasporedu časova.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

24
ДЕЦ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Mobilne tehnologije i programiranje najkasnije do 18.01.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Januarskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 25.01.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 30.01.2019. a usmeni deo ispita je 01.02.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
ДЕЦ
2018

Privremeno pomerarnje nastave iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje

Zbog jednodnevnog odsustva predmetnog profesora / asistenta predavanja i vežbe iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje će se održati 20.12.2018. sa početkom od 10:00h u računarskoj laboratoriji 106 umesto 21.12.2018. sa početkom od 13:15h. Prvo će uslediti predavanja, a nakon predavanja slede vežbe.

Od 28.12.2018. pa nadalje (uključujući i navedeni termin), nastava iz spomenutog predmeta će se realizovati po važećem rasporedu časova.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
ДЕЦ
2018

Potpisi za overu semestra

Studenti potpis za overu semestra iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje mogu dobiti 11.01.2019. i 18.01.2019. u terminu predavanja. Student po potpis dolazi lično sa popunjenim svim informacijama o ispitu (studijska godina izučavanja predmeta, status predmeta, ESPB bodovi, broj časova za: predavanja, vežbe i drugo).

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
ДЕЦ
2018

Termin drugog testa aktivnosti

Drugi test aktivnosti iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje održaće se 28.12.2018. tokom poslednjih 45 minuta vežbi.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

16
НОВ
2018

Tabela sa rezultatima je ažurirana

Tabela sa rezultatima je ažurirana rezultatima prvog testa aktivnosti. Spomenuta tabela se nalazi na stranici Rezultati ispita, kolokvijuma i seminarskih radova u embedovanoj formi. Ukoliko student želi uvid u njegov rad i obrazložennje osvojenih bodova neka pošalje mail predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs radi ugovaranja termina konsultacija.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

10
НОВ
2018

Termin prvog testa aktivnosti

Prvi test aktivnosti iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje održaće se 16.11.2018. tokom poslednjih 45 minuta vežbi.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
НОВ
2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje su objavljeni na stranici Rezultati ispita, kolokvijuma i seminarskih radova u embedovanoj tabeli. Ukoliko student želi uvid u njegov rad i obrazložennje osvojenih bodova neka pošalje mail predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs radi ugovaranja termina konsultacija.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

02
НОВ
2018

Termin kolokvijuma iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje

Kolokvijum iz predmeta Mobilne tehnologije i programiranje održaće se 09.11.2018. godine u računarskoj laboratoriji 106 sa početkom od 13:15h. Materijal za pripremu kolokvijuma nalazi se u repozitorijumu predmeta kojem se može pristupiti putem Download sekcije predmeta i obuhvata materijal iz vežbi MTIPLab01, MTIPLab02, MTIPLab03 i MTIPLab04.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
ОКТ
2018

Repozitorijum predmeta je ažuriran

Repozitorijum predmeta je ažuriran. Dodata je MySQL skripta koja formira kompletnu bazu podataka i korisnički nalog koji su potrebni za formiranje RESTful servisa. Spomenuti servis će se razvijati tokom naredna dva bloka vežbi, biće formiran u PHP-u i shodno tome u direktorijum MTIPLab02 priložena su tri PDF fajla koja pokrivaju osnovu PHP jezika.

Navedene dokumente treba pregledati do početka prvog bloka vežbi ove nedelje, tj. do 19.10.2018. kada je isti po rasporedu časova planiran. Drugi blok vežbi će biti održan 26.10.2018. kada je isti po rasporedu časova planiran.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs