Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodologija razvoja softvera


13
МАР
2018

VEŽBE iz predmeta Metodologija razvoja softvera

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Metodologija razvoja softvera održati dana 15.03. u terminu predavanja, od 13.15 u učionici 36, kod asistenta Velibora Premčevskog. Nadalje će se nastava odvijati prema rasporedu časova.

Prof. dr Dragana Glušac

23
ДЕЦ
2017

Rok za slanje seminarskih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 09.02.2017 godine u 12:00h izađu na ispit iz pretmeta Metodologija razvoja softvera moraju najkasnije do 29.01.2018 da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu. Poslednji dan za odbranu seminarskog rada u Januarskom ispitnom roku je 07.02.2018 godine.

VAŽNA NAPOMENA: Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.