Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodička praksa


01
ФЕБ
2018

Predispitne obaveze 2017/18

Spisak studenata koji su predali predispitne obaveze može se videti klikom na link

02
ФЕБ
2017

Spisak urađenih predispitnih obaveza

Klikom na sledeći link možete videti spisak predatih predispitnih obaveza studenata.

07
ФЕБ
2015

Spisak predatih predispitnih obaveza

Poštovani, na linku možete videti sve predate i prihvaćene predispitne obaveze. Ukoliko niste sve dostavili do sada, možete to učiniti do četvrtaka 5.2.2014. emailom ili u odštampanom obliku doneti lično na ispit.

12
НОВ
2014

Dnevnik metodičke prakse

Dnevnik metodičke prakse se popunjava za časove koje student sluša. Klikom na link možete videti dnevnik, koji treba da se odštampa i popuni na času.

Za časove koje student sam drži, treba napisati pripremu za čas.

04
ЈУЛ
2013

Predate pripreme

Spisak predatih predispitnih obaveza zaključno sa 5. julom 2013. možete videti klikom na  link