Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


Семинарски рад


Документ са шаблоном: mpapp-splTemplate

Пример: mpapp-splPrimer

Избор тема за теоријска предавања


Теме за теоријска предавања студената: mpapp-TemeZaTeorijskaPredavanjaStudenata-2019-2020.pdf

Квалитативне методе

Софтвер

 
Туторијали:

Вежбе

Квалитативна анализа применом QDA Miner Lite: МПАП-Квалитативна анализа
 
Пример: motivacija zaposlenih

Квантитативне методе

Вежбе

Вежба 1: Временске серије и анализа трендова

Вежба 2: Појединачни индекси

 

Скрипта

Временске серије и анализа трендова: Временске серије и анализа трендова

Индекси: Индекси

Скрипта за усмени део испита

 

1. Увод у истраживање пословања: МПАПП01 - Увод у истраживање пословања

2. Квалитативне методе истраживања: МПАПП02 - Квалитативне методе истраживања

3. Квантитативне методе истраживања: МПАПП03 - Квантитативне методе истраживања

 

Испитна питања за усмени део ипита: МПАПП - Испитна питања за усмени део ипита