Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


13
ДЕЦ
2018

Термин за 1. колоквијум 2018-2019 - КВАЛИТАТИВНЕ МЕТОДЕ

 

Среда 19.12.2018. године у 14:30 часова. (лабораторија 24) 

13
ДЕЦ
2018

Термин за 2. колоквијум 2018-2019 - КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ


Среда 16.01.2019. године у 14:30 часова. (лабораторија 24)