Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode upravljanja i odlučivanja


16
МАР
2020

Literatura

Osnovna literatura:

[1]    Nikolić, M. (2012). Metode odlučivanja II izdanje, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.

 

Pomoćna literatura:

[2]    Čupić, M., Tummala, R., Suknović, M. (2001). Odlučivanje: formalni pristup, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

[3]    Nikolić, I., Borović, S. (1996). Višekriterijumska optimizacija: metode, primena u logistici, softver, Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Beograd.

[4]    Radojičić, M., Žižović, M. (1998). Primena metoda višekriterijumske analize u poslovnom odlučivanju, Tehnički fakultet, Čačak.

 

18
МАР
2020

Literatura za predmet

Knjiga za predmet. link

Priručnik za vežbe. link

Dopuna za prvi deo priručnika. link