Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode programiranja


27
ЈАН
2020

Struktura polaganja ispita

Prvo se polažu kolokvijumi. Postoje 2 kolokvijuma, svaki nosi maksimalno 15 bodova, dakle ukupno 30 bodova i isti su predispitna obaveza. Student nije u mogućnosti da izađe na pismeni deo ispita dok ne uradi kolokvijume. Kolokvijumi se polažu u određenim terminima koji će blagovremeno biti objavljeni. Studenti koji ne izađu na kolokvijume u predviđenim terminima, pred ispit se moraju javiti predmetnom asistentu najkasnije 5 dana pred ispit.

Kada student uradi kolokvijume, koji su predispitna obaveza, isti može izaći na ispit. Ispit se sastoji od 2 zadatka, i svaki nosi po 15 bodova.

Nakon urađenog pismenog dela ispita, student izlazi na usmeni deo ispita.

Studenti koji imaju pravu da izađu na usmeni deo su svi oni koji imaju 25 ili više bodova i urađena oba kolokvijuma, kao i pismeni deo, a pritom da nemaju ni u jednoj rubrici 0 poena.