Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode programiranja


12
ДЕЦ
2019

Struktura polaganja ispita

Prvo se polažu kolokvijumi. Postoje 2 kolokvijuma, svaki nosi maksimalno 15 bodova, dakle ukupno 30 bodova i isti su predispitna obaveza. Student nije u mogućnosti da izađe na pismeni deo ispita dok ne uradi kolokvijume. Kolokvijumi se polažu u određenim terminima koji će blagovremeno biti objavljeni. Studenti koji ne izađu na kolokvijume u predviđenim terminima, pred ispit se moraju javiti predmetnom asistentu najkasnije 5 dana pred ispit.

Kada student uradi kolokvijume, koji su predispitna obaveza, isti može izaći na ispit. Ispit se sastoji od 2 zadatka, i svaki nosi po 15 bodova.

Nakon urađenog pismenog dela ispita, student izlazi na usmeni deo ispita.