Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode programiranja


Struktura polaganja ispita

 

Na ispitu se rade kolokvijumi i pismeni deo ispita.

Postoje 2 kolokvijuma, svaki nosi maksimalno 15 bodova, dakle ukupno 30 bodova.

Pismeni deo ispita se sastoji od 2 zadatka, i svaki nosi po 15 bodova.

Napomena: po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za generaciju koja je predmet slušala u letnjem semestru 2019-2020 godine pismeni deo ispita se sastoji od 1 zadatka koji nosi 30 bodova (obim gradiva je umanjen za deo koji se odnosi na zadatke Generičke klase). Za drugi kolokvijum nije potrebno spremati pitanja od 24. zaključno sa 46.

Nakon urađenih kolokvijuma i pismenog dela ispita, student izlazi na usmeni deo ispita.

Studenti koji imaju pravo da izađu na usmeni deo su svi oni koji imaju 25 ili više bodova i urađena oba kolokvijuma, kao i pismeni deo, a pritom da nemaju ni u jednoj rubrici 0 poena. Njima će se bodovi čuvati do kraja ove školske godine.