Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode programiranja


22
АПР
2018

Grupe za prvi kolokvijum iz predmeta Metode programiranja

Prvi kolokvijum iz predmeta Metode programiranja će se održati u sledećim terminima:

- četvrtak 26.04.2018 u 15:00h u računarskoj laboratoriji broj 24

- četvrtak 26.04.2018 u 16:30h u računarskoj laboratoriji broj 24

Zbog kapaciteta računarske laboratorije 24 studenti su podeljeni u grupe od po 20 studenata. Studenti koji se ne nalaze u priloženoj podeli studenata po grupama rade kolokvijum u terminu druge grupe od 16:30h. 

Molimo Vas, sačekajte da se sadržaj učita ...