Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode programiranja


12
ФЕБ
2013

Razvojno okruženje Code::Blocks

Razvojno okruženje, koje se koristi na vežbama, može se preuzeri sa adrese

http://www.codeblocks.org/downloads/26

Preuzeti instalaciju koja u sebi sadrži i kompajler (npr. codeblocks-12.11mingw-setup.exe).

03
АПР
2018

Skripta predavanja

Skripta predavanja