Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode programiranja


12
ДЕЦ
2019

Cilj predmeta

Obrazovni cilj:

Da student u potpunosti ovlada objektnom metodologijom za razvoj programskih sistema

Ishodi obrazovanja:

Student poznaje sve elemente objektne metodologije kao i programski jezik C++

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Teorijska nastava:

Objektna paradigma kao metodologija i tehnologija. Definicije osnovnih pojmova. Apstrakcija i skrivanje informacija.
Inkapsulacija i modularnost. Pojam i vrste polimorfizma. Veze između klasa sa posebnim akcentom na nasleđivanju.
Generičke klase. Rukovanje izuzecima.
Napomena: navedeni elementi objektne metodologije izučavaju se kroz model-jezik C++.

  • Praktična nastava:

Izrada postavljenih primera i zadataka. Samostalna izrada programa na računaru.

Metode izvođenja nastave:

Verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, laboratorijsko-eksperimentalna. Izlaganje, dijalog, razgovor, grafički prikazi, zadaci, demonstracije softvera, izrada softvera na računaru.