Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Merne tehnologije


.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Т.Ф. „МИХАЈЛО ПУПИН

 

ПРЕДИСПИТНИ ПОЕНИ ПРЕМА ПРИСУТНОСТИ НА ПРЕДАВАВАЊИМА ИЗ МЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

ОДРЖАНИМ  ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 (ЗАЈЕДНО СА РЕЗУЛТАТИМА КОЛОКВИЈУМА ОД 19.3.2019.)

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ОДРЖАН 19.3.2019.

 

Р.бр.

Досије

Презиме и име

 

 

Предиспити поени на основу присуства предавањима

(максимално: 5)

Колоквијум из теоријског дела (предавања)

Поени / оцена

1

MI 1/18

Данковић Валентина

1.7

0 / 5 (пет)

2

MI 2/18

Јосимовић Милош

5

61 / 7 (седам)

3

MI 3/18

Маринковић Огњен

.6

20 / 5 (пет)

4

MI 4/18

Митровић Никола

4.5

21 / 5  (пет)

5

MI 5/18

Митровић Никола

0

НП

6

MI 6/18

Момирски Звонимир

3.4

НП

7

MI 7/18

Мокан Драган

1.1

65 / 7 (сдам)

8

MI 8/18

Влајков Лазар

2.8

51 / 6 (шест)

9

MI 9/18

Чанчар Ана

3.4

10 / 5  (пет)

10

MI 10/18

Видовић Борис

0

НП

11

MI 11/18

Декањ Шандор

3.4

61 / 7 (седам)

12

MI 12/18

Нешић Александра

0

71 / 8 (осам)

13

MI 13/18

Маневски Александар

0

65 / 7 (седам)

14

MI 14/18

Славковић Звонимир

0

75 / 8 (осам)

15

MI 15/18

Главинић Страхиња

0

НП

16

MI 16/18

Пујин Марко

4.5

61 / 7 (седам)

17

MI 17/18

Лаковић Небојша

1.1

НП

18

MI 18/18

Лакић Бранко

0

72 / 8 (осам)

19

MI 19/18

Медић Милан

0

НП

20

MI 20/18

Николић Марко

0

НП

21

MI 21/18

Гарај Игор

1.1

0 / 5 (пет)

22

MI 22/18

Стаменковић Филип

2.2

20/ 5 (пет)

 

Р.бр.

Досије

Презиме и име

Предиспити поени на основу присуства предавањима

(максимално: 5)

Колоквијум из теоријског дела (предавања) поени /оцена

1

IZ 25/16

Шушић Петар

0

НП

2

IZ 1/17

Јованов Марко

3.4

62 / 7 (седам)

3

IZ 3/17

Крунић Кристина

0

НП

4

IZ 5/17

Малцанек Виолета

1.1

НП

5

IZ 6/17

Вранов Игор

4.5

65 / 7(седам)

6

IZ 7/17

Дујин Немања

2.2

НП

7

IZ 8/17

Арамбашић Тамара

2.8

НП

8

IZ 9/17

Миловић Милош

1.1

НП

9

IZ 11/17

Радукин Тамара

0.6

НП

10

IZ 12/17

Малогајски Брансилав

0.6

НП

11

IZ 15/17

Цукић Никола

1.1

НП

12

IZ 16/17

Дражић Александар

1.11

НП

13

IZ 17/17

Анђић Стефан

3.5

14 / 5 (пет)

14

IZ 18/17

Јанков Јована

1.7

НП

15

IZ 19/17

Шутовић Милош

1.7

51 / 6 (шест)

16

IZ 22/17

Младић Бојана

2.8

НП