Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment trendovi


15
МАЈ
2020

KONSULTACIJE

Konsultacije će se održavati sredom i petkom od 9:00 do 12:00. Dokle god traje situacija sa COVID 19, a prema preporukama iz dokumenta “Preventivne mere i postupci u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCOV-2 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih“, potrebno je da se studenti na konsultacije najave putem mejla dragan.cockalo@tfzr.rs ili coledrag.biz@gmail.com bar 24 sata ranije. 

                                                 Predmetni nastavnik, s.r.