Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment održavanja


Osnovi teorije organizacije održavanja (projektovanje sistema održavanja, osnovi organizacije održavanja, osnovi teorije menadžmenta, održavanje preduzeća kao organizacioni sistem), Menadžment održavanja (četiri funkcije menadžmenta, organizacione performanse, menadžment veštine), Metodologije održavanja (integralni sistemski prilaz održavanju, koncepcija i tehnologija održavanja, metodologije održavanja, merenje performasi tehničkog sistema, troškovi održavanja, programi obuke, usavršavanje rukovaoca, obuka rukovaoca), Koncepcije organizacije održavanja u preduzeću (centralizovani i decentralizovani oblik organizacije održavanja – prednosti i nedostaci), Održavanje u velikom preduzeću, Organizacija korektivnog održavanja, Inteligentno održavanje, Automatizacija održavanja, Potrebe za reinženjeringom procesa održavanja.