Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment održavanja


Spisak ispitnih pitanja

Ispitna pitanja su podeljena u dva kolokvijuma:
 
I Kolokvijum
 1. Definicija projektovanja sistema održavanja
 2. Linijska i hijerarhijska struktura održavanja
 3. Procedura projektovanja sistema tehničkog održavanja
 4. Osnovni upravljački procesi (Planiranje, Organizovanje, Rukovođenje, Kontrolisanje)
 5. Cilj sistema održavanja
 6. Sistem čistog održavanja
 7. Fizički i apstraktni elementi održavanja
 8. Principi organizovanja održavanja
 9. Tehničko održavanje
 10. Sistem održavanja
 11. Vrste neispravnosti sastavnih delova sistema
 12. Nabroj metodologije održavanja
 13. Troškovi životnog ciklusa i troškovi održavanja
 14. Prednosti i nedostaci centralizovanog održavanja
 15. Prednosti i nedostaci decentralizovanog održavanja
 16. Organizaciona struktura održavanja (organizacija poslova održavanja)
 17. Organizovanje tehničke pripreme održavanja
 18. Organizovanje operativne pripreme održavanja
 19. Organizovanje preventivnog i investicionog održavanja
 20. Kontrola kvaliteta u održavanju

II Kolokvijum

 1. Potrebe za primenom tehnologije korektivnog održavanja
 2. Faktori za nastanak potrebe za primenom korektivnog održavanja
 3. Način otklanjanja otkaza
 4. Postupci otklanjanja neispravnosti sistema (tehnologije korektivnog održavanja)
 5. Ciljevi kompjuterizacije održavanja
 6. Najvažniji faktori za izbor softverskog paketa za upravljanje procesom održavanja tehničkih sistema
 7. Problemi prilikom kupovine i implementacije softvera za upravljanje održavanjem
 8. Globalno upravljanje održavanjem
 9. Moduli softvera održavanja tehničkih sistema
 10. Koraci za uspešnu implementaciju računarom podržanog sistema upravljanja održavanjem tehničkih sistema
 11. Faze konkurentnog inženjerstva
 12. Ciljevi reinženjeringa
 13. Faze sprovođenja reinženjeringa
 14. Za menadžment održavanja tehničkih sistema u cilju ostvarenja ciljeva materijalne proizvodnje važe isti relevantni principi koji mogu da utiču na kvantitativne i kvalitativne aspekte, a to su principi: (suština menadžmenta u procesu održavanja)