Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment ljudskih resursa


16
МАР
2020

Ocena iz vežbi

Ocena iz vežbi formira se na osnovu odabrane teme. Tema se formirana u saradnji sa asistentom. Obrađenu temu potrebno je dostaviti asistentu na mail u vidu prezentacije.

Obaveštenje o prezentaciji

Obaveštavaju se studenti da su, bez obzira na novonastalu situaciju (vanredno stanje), u obavezi da urade preznetaciju za odabranu temu. Ukoliko uslovi dozvole, prezentacija će se braniti, ukoliko ne dozvole, ona mora biti prihvaćena i ocenjena od strane asistenta.

Ukoliko neko nije odabrao temu ili ima nekih nejasnoća, potrebno je da se javi predmetnom asistentu.

16
МАР
2020

Dopunski materijal za vežbe

Dopunski materijal za vežbe iz predmeta MLJR možete preuzeti putem sledećeg link. Priručnik je namenjen kao pomoćni (prateći) materijal za vežbe i sredstvo za lakše praćenje materije i aktivno uključivanje u rad.