Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment ljudskih resursa


Opšte informacije

Студијски програм: Инжењерски менаџмент

Година студија: друга

Семестар:  летњи 

Број часова: 3+3

Назив предмета: Менаџмент људских ресурса 

Предавања: Доц. др Мила Кавалић

Вежбе: Доц. др Мила Кавалић

Облици рада: предавања и вежбе