Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment informacionih tehnologija


Садржај/структура предмета

Теоријска настава

О менаџменту информационих технологија, ИТИЛ и остале методологије и стандарди у управљању информационим технологијама, Дисциплине менаџмента информационих технологија (ИТ управљање, Финансијски ИТ менаџмент, Управљање ИТ сервисима, Управљање ИТ конфигурацијом, Sourcing), Карактеристике ИТ менаџера.

Практична настава

Софтвери за подршку управљању информационим технологијама.