Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment informacionih tehnologija


Опште информације

Студијски програм: Менаџмент информационих технологија
Година студија: трећа, основне академске студије
Семестар: VI
Број часова: 3+3

Предметни наставник: доц. др Весна Макитан vesna@tfzr.uns.ac.rs
Асистент: Maja Габоров, majagaborov26@gmail.com