Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Međunarodne finansije


Sadržaj predmeta

Теоријска настава

Циљ финансијског пословања, дефинисање међународних финасија, развој међународног финансијског система, девизни систем, девизно тржиште, међународни монетарни систем, међународно кретање капитала, производна улаганја у иностранство, мешународне финансијке оргнизације, кредитирање међународних послова.

 

Практична настава

Практична настава је  комплементарна предавањима.