Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (II)


09
МАР
2012

Ocena znanja

Predispitne obaveze
poena
 
Završni ispit
poena
aktivnost u toku predavanja
 
pismeni ispit
    40
praktična nastava
 
usmeni ispt
    20
kolokvijum-i
         2x20
..........
 
seminar-i