Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (II)


09
МАР
2012

Literatura

1. Ž. Mitrovic, M. Bjelica, Matematika 1, 1996
2. D. Mihajlovic, R. Janic, Elementi matematicke analize 1 i 2, Beograd

3. M. Bjelica, Matematika, Zrenjanin 2011