Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 3 (II)


09
МАР
2012

Ispitna pitanja

1.      Fourier-ovi redovi 
2.      Definicija i osnovne osobine dvostrukog i trostrukog integrala, veza dvostrukog i ponovljenog integrala
3.      Izračunavanje površine pomoću dvojnog integrala, smena promenljivih u višestrukom integralu, Jakobijan
4.      Krivolinijski integral (po luku i po koordinatama I i II vrste), Green-ova formula
5.      Pojam površinskog integrala
6.      Pojam skalarnog polja, ekviskalarne površi, gradijent, izvod u pravcu 
7.      Pojam vektorskog polja, vektorske linije, divergencija i rotor, Hamilton-ov operator 
8.      Klasifikacija vektorskih polja 
9.      Definicija i osnovne osobine Laplace-ove transformacije 
10.  Definicija granične vrednosti funkcije kompleksne promenljive, elementarne kompleksne funkcije 
11.  Izvod funkcije kompleksne promenljive, Cauchy-Riemann-ovi uslovi, singulariteti, analitičke i regularne funkcije 
12.  Laurent-ov red, reziduum funkcije 
13.  Cauchy-eva teorema za funkcije kompleksne promenljive  
14.  Račun ostataka 
15.  Elementarne funkcije i konformno preslikavanje