Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 2


Metode izvođenja nastave

Predavanja su auditorna i održavaju se u amfiteatru. Vežbe su takode auditorne i održavaju se u učionici.

Raspored predavanja i vežbi nalazi se na sajtu fakulteta.