Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 2


Ispitna pitanja

01. Funkcije - osnovni pojmovi i vrste 

02. Nizovi i granične vrednosti 

03. Granične vrednosti funkcija i neprekidnost  

04. Beskonačno male i beskonačno velike velicine  

05. Izvod funkcije sa geometrijskom i fizičkom    interpretacijom  

06. Jednačina tangente i normale krivih u ravni  

07. Pravila za nalaženje izvoda  

08. Pojam diferencijala i diferencijabilnost funkcije  

09. Osnovne teoreme diferencijalnog racuna: Rolova, Lagranževa, Košijeva, Lopitalova 

10. Tejlorova i Maklorenova formula  

11. Monotonost, ekstremi, konveksnost i prevojne tacke funkcija jedne promenljive 

12. Parcijalni izvodi  

13. Totalni diferencijal  

14. Izvod složene funkcije, logaritamski izvod i izvod funkcije date u implicitnom obliku  

15. Tangentna ravan površi i normala na površ   

16. Ekstremne vrednosti funkcija dve promenljive  

17. Primitivna funkcija i neodređeni integral  

18. Osnovne osobine neodređenog integrala  

19. Integracija smenom promenljivih i parcijalna integracija