Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematička logika


Naziv predmeta: Matematička logika (Studijski program: Informacione tehnologije)

 

1.           Matematički objekti , izrazi i formule
2.           Brojevni sistemi , prevođenje zapisa iz sistema u sistem
3.           Aritmetika binarnog i heksadecimalnog sistema
4.           Kodiranje i binarno kodiranje
5.           Optimalna osnova brojevnog sistema za mašinsko predstavljanje
6.           Iskazi, logičke operacije i njihove osobine
7.           Iskazne formule (pojam, struktura i vrednosti)
8.           Metode za određivanje tautologija
9.           Algebra prekidačkih mreža
10.        Bulova algebra,– definicija i primer
11.        Važnije teoreme Bulove algebre
12.        Bulovi izrazi – kanonske forme
13.        Bulove jednačine,  određivanje rešenja (osnovne teoreme)
14.        Bulove nejednačine i sistemi jednačina i nejednačina
15.        Metoda sukcesivnih eliminacija – određivanje opšteg rešenja 
16.        Bulove matrice – matrica grafa
17.        Bulove funkcije,  kanonske forme
18.        Minimizacija Bulovih funkcija – dijagrami Vejč-Karnea
19.        Algebarsko-logičke metode Kvajna za minimizaciju Bulovih funkcija
20.        Topološki model Bulove funkcije
21.        Funkcije Lukašijevića i Šefera
22.        Aksiomatske i formalne teorije,  definicija i primer
23.        Svojstva formalnih teorija
24.        Dokazi i vrste dokaza
25.        Pojam izvođenja u formalnoj teoriji
26.        Pojam kvantifikatora i predikata
27.        Jezik predikatskog računa
28.        Interpretacija i model formule predikatskog računa
29.        Nezadovoljivost i dokazi pobijanjem – poluodlučivost
30.        Pravilo rezolucije za iskazni račun
31.        Osnove rasplinute logike
32.        Pojam mekog upravljanja