Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematička logika


Obrazovni cilj

Ovladavanje formalno logičkim osnovama, metodama i tehnikama rada i rešavanja zadataka, kao preduslov za izučavanje predmeta uže stručnog područja. Razvoj intelektualnih sposobnosti, pažnje i drugih osobina ličnosti.

Ishodi obrazovanja

Obezbeđuje teorijsko-metodološke osnove i okvire za savlađivanje stručnih znanja u oblasti informatike i računarstva kroz znanja iz matematičko-logičkih osnova, metoda i tehnika rada i rešavanja zadataka.