Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinsko učenje


04
МАЈ
2018

Ispit za studente koji putuju za S.A.D.

Ispit će se održati dana 07.05.2018. godine sa početkom u 0.45 u čab. 28.