Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinski elementi


Školska 2017/2018 - Rezultati kolokvijuma, Rezultati ispita


Rezultate ispita održanog 23.01.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 03.04.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate prvog i drugog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 05.06.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 26.06.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 30.06.2018. možete pogledati ovde.