Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinske konstrukcije i mehanizacija


Sadržaj predmeta

Osnovni cilj i zadatak je upoznavanje studenata sa osnovnim elementima za projektovanje i izradu mašinskih konstrukcija i objekata, transportnih sredstava, skladišta, tehnologije. Priprema studenata za formulisanje, izradu i realizaciju teoretskih i praktičnih zadataka iz oblasti mašinskih konstrukcija i mehanizacije.

Studenti stiču znanja i sposobnosti u rešavanju problema vezanih za proračun, projektovanje i izradu savremenih mašinskih konstrukcija i sistema mehanizacije, izbora komponenti i praktičnu implementaciju jednostavnih rešenja, stiču znanja iz oblasti modeliranja mašinskih konstrukcija primenom računarskih programa.