Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Logički sistemi u tehnici


Ishodi obrazovanja

Познавање метода представљања и формализације знања и аутоматског резоновања. Оспособљеност за коришћење алата за

развојинтелигентних система.