Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Logički sistemi u tehnici


Download

Logočki sistemi u tehnici - OSNOVNE STUDIJE

 

Primer zadataka 1 sa rešenjima možete preuzeti ovde

Primer zadataka 2 sa rešenjima možete preuzeti ovde

Spisak ispitnih pitanja preuzmite ovde.

 

Rešeni zadaci iz Matematičke logike

april05 sa uputstvima

jun05 sa uputstvima

oktobar05 sa uputstvima

septembar05 sa uputstvima

decembar03

januar05

januar04

jun04

maj04

nov03

oktobar04

septembar04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logočki sistemi u tehnici - MASTER

 

Zadatak-1.doc

Zadatak-2.doc

Zadatak-3.doc

zadatak4-5-primer1.pdf

zadatak4-5-primer2.pdf