Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Konstrukcija i modelovanje odeće 1


19
МАР
2020

Materijal za realizaciju e-nastave

 

Materijal za realizaciju e-nastave

1. Prva vežba - uvod - Mere tela - link.

2. Druga vežba - Konstrukcija i modelovanje klasične ravne suknje 

  2.1. Objašnjenje - link.

  2.2.  Primer 1 - link.

3. Treća vežba - Konstrukcija i modelovanje ženskih pantalona

  3.1. Objašnjenje - link.

  3.2. Primer 1 - link.

  3.3. Primer 2 - link.

4. Četvrta vežba - Konstrukcija i modelovanje bluze 

  4.1. Objašnjenje - link

5. Peta vežba - Konstrukcija i modelovanje ženske pelerine

  5.1. Objašnjenje - link.

6. Šesta vežba - Radite konstrukciju i modelovanje odevnog predmeta po sopstvenom izboru.

 Napomena - Sve vežbe radite na formatu A4 u istoj razmeri za koju ste se opredelili na početku semestra za prvu vežbu.

Završene vežbe šaljite u kontinuitetu na preged putem maila predmetnom asistentu. 

Za sva pitanja u vezi predmeta, konsultacije i korekturu vežbi kontaktirajte takođe putem maila predmetnog asistenta MSc Anitu Milosavljević.

Ocene će se formirati pojedinačno za sve vežbe.