Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Konkurentno programiranje


07
ЈАН
2018

Ciljevi i zadaci nastavnog predmeta

Upoznavanje sa načinom kako računarska mašina paralelno izvršava program, skladišti podatke i komunicira sa okolinom.
Prezentuje se konkurentno programiranje. Upoznavanje sa odnosom viših programskih jezika i konkurentnog programiranja i
problema vezanih za sinhronizaciju.

Studenti stiču znanja i veštine za rad u području teorije i primena konkurentnog programiranja, o fundamentalnim
problemima, pojmovima i pristupima u projektovanju i analizi sistema, razumevanju modela komunikacije i sinhronizacije
konkurentnih procesa u takvim sistemima. Osposobljeni su da primene stečena znanja za jasno definisanje problema i načina
njegovog rešavanja uz primenu postojećih softverskih alata. Osposobljeni su za projektovanje i programiranje aplikacija koje
moraju da zadovolje stroge kriterijume koji se tiču vremena izvršavanja i odziva sistema.